Kost och kosttillskott
Se föregående   |  Se alla artiklar   |    Se nästa

Kost och kosttillskott

I första hand skall du alltid kontakta en terapeut som kan hjälpa dig. Denna information är endast en första vägledning. Dina problem kan ha andra fysiska eller psykiska orsaker.

Rekommenderat kost tillskott,

och eventuell orsak till de problem du har.

När ny kunskap inkommer. Uppdaterar jag denna sida.

Har du en sjukdom eller annat problem med din kropp?

Kom ihåg att detta är bara rekommendationer. Det finns flera faktorer bakom en näringsbrist. En erfaren terapeut tittar på helheten via torrblods analys, levande blod analys, blod prov, urinprov, blodtryck, m.m. och har en frekvens maskin som scannar av din kropp. Dataprogrammet talar sedan om vad som saknas och även vilka kemikalier som belastar din kropp. Berätta om ditt problem för Terapeuten.

Vi ärver våra defekter i kroppen från tidigare generationer.

Även om vi ärver fel och brister, eller sjukdomar. Kan vi tidigt uppmärksamma detta. Vi kan ändra på våra levnadsvanor-maten vi äter-motionera-kolla upp vad kroppen saknar (ge kroppen kosttillskott)-samt se till att vi får sömn och vila när vi är lediga-och att även se till att vi inte bli sjuk av jobbets stress eller oregelbundna arbetstider.

Acetylkolin kallas för smart minne i USA. 2-3 tabletter per dag rekommenderas.

Acne. Binjurarna jobbar dåligt. Höga doser av B5 hjälper mot Acne och förstorade porer. Tillför även Alfa-Liponsyra.

ADHD. Testa B6 och Glutamat. Eller Omega 3 och Omega 6. Ta bort all kost som innehåller socker. ADHD barn blir "höga" av socker. Ändra matvanorna helt. För att barnen skall bli lugnare.

Allergi. B-5 brist.

Alzheimer. B12, Acetylkolin, B-5 och Magnesium. Det är en melatonin brist även brist på Magnesium. Säger läkarna att du inte har Alzheimer. Men du misstänker det. Be dem ta ett prov på din ryggmärgsvätska. Denna vätska cirkulerar upp till hjärnan. Den visar direkt om du har en begynnande Alzheimer.

Andningen. Är den tung eller ytlig, och du andas dessutom med öppen mun. Då får du inte upp syret till hjärnan. Vilket medför att du troligtvis ej mår så bra psykiskt. Vad har hänt i ditt liv som påverkat dig mentalt? Dödsfall, trauman eller annat? Du andas även med bröstet istället för med magen.Läs mer på Bloggen under-Andningsträning.

Artärstelhet. Kan leda till kärlkramp, fönstertittarsjuka, hjärtinfarkt, tia, stroke. Den stora orsaken är inflammationer i kroppen. Magnesium och mycket C-vitaminer kan e v hjälpa. Besök en terapeut som har en frekvensmaskin. För att finna grundorsaken till problemet.

Autism. Dessa barn har helt eller delvis inte full kontakt med sitt känsloliv. Känslolivet styrs av Limbiska systemet i hjärnan. Det kan finnas olika orsaker till att barn får Autism. En orsak kan vara att mamman under sin graviditet tagit bort amalgamet i sina tänder. Vilket kan innebära att kvicksilvret spridit sig i kroppen. Kvicksilver kan ha påverkat fostrets hjärna, som håller på att utvecklas i mammas mage. Den känsligaste perioden är när fostret är mellan 10-12 veckor enligt ett danskt TV program. Det gäller alla gifter vi får i oss när vi är gravida. Även flamskyddsmedel som finns i nya golv, nya bilar, etc.

Läs gärna mer om Harald Blomberg´s metoder att hjälpa Autistiska barn.

B-vitaminer. Blodet behöver B-vitaminer. Saknas B-vitaminer får man blodbrist. Blodbrist leder till brist på B12.

B1. Är bra för nervsystemet, hjärtat, hjärnan och levern. Brist symtom andnöd, hjärtsvikt, dubbelseende, muskelsvaghet, mentalförvirring, etc.

B2. Är bra för binjurarna nervsystemet, huden, ögonen, tungan, läpparna. Brist ger b l a. spröda naglar, spruckna mungipor, depression, yrsel, ljuskänslighet.

B3. Får igång blodcirkulationen i kroppen. Brist kan ge röda hudskador, mental förvirring, smygande demens, ödem, sömnlöshet, diarré, aggression, inflammation i munnen och tungan

B5 brist ger håravfall och dålig hårkvalitet, sköra naglar, nedsatt sårläkning, kontakteksem, gikt, allergi, smärtlindring vid reumatism, acne, artrit, trombos, fönster tittarsjukan, stresskänslighet, stickningar i benen, kärlstelhet, allergi.

B6. Ät B6 i förebyggande syfte för att förhindra att Parkinson utvecklas. Om denna sjukdom finns i släkten. E v även B2. Brist ger PMS, depression, astma, nedsatt immunförsvar, graviditets illamående, domningar, minskad rörlighet i fingrar, njursten, sömnproblem, nedsatt leverfunktion, kramper, blodbrist, förvirring, hyperaktivitet.

B12 brist. B 12 lagras i levern. Brist hos foster och spädbarn gör att de slutar att växa, vägrar äta, får mental frånvaro, darrningar, ofrivilliga rörelser, pigmentförändringar och frånvaro av leende.

Brist hos barn beror på att mamman saknar detta vitamin i sin modersmjölk, och även i sin egen kropp.

Vuxna får depressioner, psykoser, demens, ataxi och andra psykiska symtom.

B12 brist kan bero på blodbrist. Denna brist kan uppstå även hos veganer. Eftersom B12 finns i animalisk föda. Källa: Wikipedia 2016-03-13.

B12 brist och även gifter drabbar Myelinsyntesen. Myelinskidan runt axonet är skadat eller har gått av. Vilket leder till MS (Multipel skleros), Parkinson och Alzheimer.

Vid Dyslexi har myelinet gått av. Dyslexi kan åtgärdas genom massage och dyslexiträning av en utbildad terapeut. Utbildning fanns tidigare på Axelssons gymnastiska institut.

Dr. Jams Harper, USA konstaterade att hans patienter som led av ångest och depression hade brist på B12, och även andra näringsämnen. Läs mer under Bloggen Stress.

En norsk studie visar att B12 brist är 30 gånger vanligare bland mentalsjukhusens patienter, än hos befolkningen i övrigt. Källa: ”Näringsmedicinsk uppslagsbok” Peter Wilhelmsson.

Benstomme och benskörhet. Både för låga och för höga nivåer av D-vitaminer kan leda till försämrad benhälsa. Tillskott av C-vitaminer minskar risken för benfraktur hos äldre. Enligt. Dr Thomas Levy, Tidningen 2000 talets vetenskap, nr. 3, år 2016.

Binjurefunktionen. Brist på B5 ger nedsatt funktion.

Blodtrycket är det högt (Hypertoni). Blodtrycket stiger med åren. Det beror på syrebrist i vävnader. Kroppen försöker kompensera denna syrebrist genom att höja blodtrycket. Är kärlen i bra skick. Gör det inget att man har ett högt blodtryck. C-vitaminer är bra för blodkärlens väggar.

Högt blodtryck kan också bero på problem med sköld körteln, antidepressiva läkemedel, alkohol, kadmium, fruktos, kost allergier, etc.

För att få svar på ditt problem gå till en terapeut som har en frekvensmaskin.

Lågt blodtryck minskar risken för stroke, men innebär samtidigt att inte tillräckligt med blod når hjärnan, och andra delar av kroppen. Vilket kan leda till att man förlorar medvetandet och svimmar.

Blodcirkulationen. Dålig blodcirkulation ut till kroppens alla delar, innebär att även cirkulationen upp till hjärnan är nedsatt. Syre och olika näringsämnen kommer ej dit. Samtidigt som slaggprodukter ej transporteras bort nog snabbt. Stress bidrar till en dålig blodcirkulation upp till hjärnan. Nagelsvamp och sköra naglar kan bero på dålig blodcirkulation.

Grundorsaken är att hjärtat inte orkar pumpa ut blodet till de yttersta kroppsdelarna. Stärk därför njur- och blås meridianen hos en Akupunktör eller Akupressör.Blodet. Blodet behöver B-vitaminer. När det saknas får man blodbrist. Tungmetaller kan blockera upptaget av B-vitaminer.

Bly. Finns det mycket bly i kroppen. Får den svårt att ta upp B6 och B12.

Bukspottkörteln. Den behöver B6, B3 och Zink, för att järnet skall tas upp av kroppen.

Cancer. Cancer orsakas av att kroppen är sur. Vilket kan bero på oro, anspänningar, stress, och magnesium brist eller stress i kombination med negativa tankar. Även en livskris såsom sorg, separation eller annan förlust i livet. Vid skilsmässa/separation brukar ibland kvinnan få bröstcancer och mannen prostata cancer. I en stressig livssituation får du näringsbrist. Näringsbrist kan göra kroppen sur. När kroppen är sur kan det i kombination med annat i livet utvecklas cancer

Erik Enby, f d läkare forskade och kom fram till att cancer och naturens svampar hade samma sporer. Svamparna i naturen bildas när marken är sur av regn. I vår kropp bildas också cancer när kroppen är sur. Början till cancer är infektioner i kroppen som pågår under en tid. Sjukdomen går långsamt. När du kommer till en läkare har du varit sjuk länge. Eriks mål var att få infektionen att sluta växa. En sur kropp måste man göra basisk genom kosttillskott av te x höga doser C-vitaminer, och annat kost tillskott, samt även ändrad kost, motion. m.m. Har cancern fått för stor spridning i kroppen, är den svårare att få bort.

C-vitaminer. Fungerar på sjukdomarna Malaria, Tyfus, Dysenteri, AIDS och Tuberkulos. Även på strålskadade efter kärnkraftskatastrofen i Japan. Man behandlade hjälparbetare med höga doser av C-vitaminer med gott resultat. Enligt Dr. Thomas Levy. Tidningen 2000 talets vetenskap, nr. 3, år 2016.

C-vitaminer gör att våra blodkärl blir spänstigare. Vilket gör att vårt hjärta jobbar bättre. Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, samt högt blodtryck. Vi får lägra kolesterol värde. Bättre immunförsvar.

Demens.Oftast är det ärftligt. En studie på Sahlgrenska Akademi sjukhuset gjord på kvinnor, visar på ett samband mellan stress i medelåldern och demens senare i livet. Särskilt Alzheimer.

Depression och ångest. Brist på Omega 3, B-vitaminer t e x B-komplex (innehåller alla B-vitaminer), speciellt B12 saknas enligt James Harper, USA. Läs mer på Hemsidan, Tjänster-Andningsträning. Det allra vanligaste är att man har trauman som man inte bearbetat. Kolla upp om du kan få KBT terapi genom sjukvården. Du kan även ha problem med magen. Magen skall omvandla maten till syre och näringsrikt blod. Blodet skickas vidare upp till hjärtat. Saknar blodet näring och syre då får hjärtat problem. Och man kan få ångest eller bli deprimerad. Tänk på vad du stoppar i dig. Kosten måste vara näringsriktig. Ät inte för mycket snabbmat. Komplettera med kosttillskott i fall du har läckande tarm eller andra problem med magen.

Är du stressad, har oro, rädslor, m.m. Kan ångest eller depression bero på att du hyperventilerar. D v s du andas med bröstet, istället för med magen. När du andas med magen påverkar du alla inre organ positivt.Läs mer på denna hemsida-Tjänster-Andningsträning.

Koppar är viktig i kroppen. den måste utsöndras via gallan. Om det är störningar i kopparmetabolismen. Kan det leda till depression, humörsvängningar, rädslor, ångest, panikångest, fobier, aggressivitet, autism, schizofreni och ADHD. Alla dessa störningar kan bero på Zink brist.

Diabetes. Diabetes uppstår ofta vid kärl- och hjärtproblem, även vid övervikt. Bukspott körteln bildar ett hormon som heter insulin. Insulinet gör att sockret från maten går ut i våra muskler. När sockret från maten blir kvar i blodet då stiger p-glukos värdet. Det beror på att bukspottkörteln producerar för lite insulin, för att kunna "putta ut" matens socker till blodet. Det är därför vi måste hjälp kroppen, genom att tillföra insulin via insulin tabletter eller en insulin spruta.

Dygnsrytmen. 2017 års nobelpris i fysiologi eller medicin gick till Jeffrey Hall, Michael Rosbash och Michael Young. De forskade på bananflugan och har visat ett samband mellan dygnsrytmen och vår hälsa. Det finns en inre klocka som styr sömn, hormon nivåer, kroppstemperaturen och ämnesomsättningen. De kunde se att bananflugan samlade på ett protein under natten som sedan bröts ner till låga nivåer under dagen. De fann flera proteiner i våra celler som reglerades i kroppen efter dygnsrytmen. Kan vi bibehålla vår dygnsrytm kan vi behålla vår hälsa.

Min kommentar: Om vi jobbar 2 eller 3 skift varje vecka. Är det inte så konstigt att vi blir sjuka, får utmattningssyndrom, m.m. Vi får inga fasta arbetstider, vilket innebär inga fasta mat tider, fasta vilopauser och framför allt inga fasta sömn tider.

Fluor. Har man svalt för mycket fluor under uppväxten. Då kan det påverka sköldkörteln. Fluor är en restprodukt från Aluminium. För mycket fluor i dricksvattnet påverkar hjärnan negativt.

Fettsugning skadar vårt lymfsystem. Även operation. Vid en operation skär man av lymfsystemets trådar. På dessa trådar sitt det lymfknutor, s k lymfnoder. I dessa lymfnoder bildas vita och röda blodkroppar och andra antikroppar som skall försvara kroppen mot bakterier och andra mikroorganismer. Skär man av lymftrådarna eller skär bort lymfknutorna (lymfnoderna) då blir det en obalans. Och kroppen får det svårt att hålla sig frisk. Vilket kan leda till att kroppsvätskorna samlas i huden. Det innebär att man får svullna fötter och ben. Läs mer på Tjänster-Andningsträning, se bild nr. 19 på Lymfsystemet, var det ligger på kroppen.

Frusen eller känner att du alltid är kall om fötter och händer.

Hjärtat pumpar inte ut blodet till dina yttersta kroppsdelar. Då behöver du förbättra kroppens cirkulation. Du behöver oftast B-komplex och B3. Även C-vitaminer hjälper till att rensa blodkärlen och göra dem spänstigare. Bra även för hjärtat. Vill du gå på djupet med ditt problem behöver du stärka din blås och njurmeridian. Besök en Akupunktör eller en Akupressör.

Frusen eller känner du att du alltid är kall om fötter och händer. Då pumpar inte hjärtat ut blod till dina yttersta kroppsdelar, händer och fötter. Du behöver förbättra blodcirkulationen i kroppen. Du behöver oftast B-komplex och B3. Även C-vitaminer hjälper till att rensa blodkärlen och göra dem spänstigare. Bra även för hjärtat. Vill du gå på djupet med ditt problem. Stärk din blås- och njurmeridian hos en Akupunktör eller hos en Akupressör.

Förkyld ät C-vitaminer tabletter. Dock ej de brus tabletter som finns att köpa. De innehåller ett ämne som inte är bra för våra njurar.

C vitamin pulvret från egenvårdspoolen är bra. Drick det i kall dryck morgon och kväll. ”Guld burken” som finns att köpa på hälsokosten är också bra. Om du överdoserar kissar du ut överskottet.

Förmaksflimmer - Magnesiumbrist. Som beror på att hjärtat inte jobbar som det skall.

Förgiftad av tungmetaller (kvicksilver, bly, krom, kadmium, aluminium, etc). Behandla kroppen med C-vitaminer. Jag använder C-vitaminer och Selen på Kvicksilver förgiftning. Det känns tydligt om jag inte använt Selen på ett tag. När jag använder det igen, luktar urinen väldigt starkt. Kvicksilver nivån i kroppen går sakta neråt.

Kvicksilverförgiftning får man om man har haft amalgam i tänderna. Kvicksilver påverkar hela kroppen. Även tarmarnas funktion att ta upp näringen från maten. Även hjärnan och minnet kan bli påverkat. Tungmetallen bly kan blockera B6 och B12.

Gikt. Symtom vid Gikt: Yrsel, trötthet, domningar, stickningar, illamående, ingen matlust, den syrefattiga miljön gör att cellerna börjar arbeta anaerobt, vilket ger en ansamling av mjölksyra och en underfunktion i sköldkörteln. Som gör att man får värk vid promenader på 2-3 km, samt ont i benhinnorna. Fingrarna blir svullna och krokiga. Med tiden får man svårt att greppa saker med fingrarna. Man måste ha hjälp med knappar, blixtlås och att hålla i besticken, och att lyfta saker-även om de inte väger så mycket.

Gikt är en inflammation i kroppen. All inflammation i kroppen beror på att kroppen är sur. Då måste man få den basisk.

Genom att t e x tillföra stora doser C-vitaminer, samt ändra sin kost. Ta bort alla produkter med tillsatt socker, ät mindre kött och mer frukt och grönsaker. Ta även bort alla mjölkprodukter. Även vetemjöl, råg och korn kan påverka hälsan negativt. För att bli frisk test Krillolja.

Gula fläcken och Gråstarr Gula fläcken är en ansamling av gifter i ögat. Man måste tillföra Lutein. Då minskar man även risken för Grå starr. Lutein finns i gröna bladgrönsaker, såsom spenat, grönkål och gula morötter.

Hjärtproblem. Beror på syrebrist i vävnader. Kolla upp om du har Magnesium brist. Tillför Magnesium och även C-vitaminer för att göra blodkärlen spänstigare.

Om en person har blå läppar. Då bör personen snarast kontakta sin läkare eller en vårdcentral. Blå läppar beror oftast på att man har hjärtproblem, med tillhörande syrebrist i kroppens vävnader.

Ett hjärta som slår i otakt eller har kramper i hjärtmuskeln, beror på stress. Alla bröstsmärtor är stressrelaterade.

Hypoxi. Brist på syre i cellerna. Brist på röda blodkroppar och lågt blodvärde.

Hårväxten är dålig- rekommenderar jag både B-komplex, B5 och B6.

Höftleder och höftkulor som måste bytas ut för att vi svankar när vi är stressade. Stressen gör att vi får ont i bröstmuskeln, som gör att vi komprimerar ryggraden som påverkar höften och svanken. Stressen gör då att vi går framåtlutad, vilket gör att våra höftkulor slits ut.

Immunförsvaret och infektionskänsligheten. För immunförsvaret rekommenderar jag D-vitaminer, även C-vitaminer. Förkylningar går snabbt över eller kommer i en lindrig variant. Det är min erfarenhet.

Många elit idrottare är väldigt infektions känsliga. För att de förbrukar kroppens näring snabbare. De tränar sin kropp hårdare. Detta gäller även de som har ett fysiskt krävande jobb. Dessa personer behöver mer vitaminer och mineraler till sin kropp. Jämfört med en som jobbar på ett kontor.

Inflammation och värk i lederna. Beror på Magnesium och C-vitaminbrist.

Du kanske även har Gikt, Artrit eller Atros. Kolla upp hos en terapeut om din kropp är försurad. Försurad kropp kan man få av att äta produkter med mycket socker i, ”skräp mat”, eller för mycket kött. En försurad kropp har en inflammation. Vilket skapar en del sjukdomar som sätter sig i våra leder.

Inkontinens. brist på Lysin, prolin och C-vitaminer. inkontinens problem kan även ha andra orsaker, såsom barnafödande, ålders symtom, etc. Gör en riktig utredning hos din läkare. Får du inte hjälp där, besök en terapeut som har en frekvens maskin.

Järnbrist. 1 skiva blodpudding ger 40 mg järn. D v s den ger mer järn än en järntablett. Tunntarmen måste ha C-vitaminer för att kunna ta upp järnet. Ät därför en skiva citron eller lingonsylt till blodpuddingen.

Det är även viktigt att bukspottkörteln fungerar och har B6, B3 och zink för att kunna ta upp järnet som kroppen behöver. Blodet behöver B-vitaminer. Saknas det får man blodbrist. Blodbrist leder till brist på B12.

Kanel. Kanel sänker och balanserar blodsockret i vår kropp. Lägg kanel på din frukostfil eller gröt.

Kramper i benen. Då saknas det Magnesium eller Noacid.

Kol.Kol orsakas av rökning. Det finns en liten grupp människor som har brist på proteinet Alfa 1-antitrypsin. Även dessa personer får Kol. Ett blodprov kan visa om man har denna brist.

Kol får ca: 50 % av alla som röker. Det räcker att du rökt i 10 års tid under ungdomen. Även då kommer du att känna av Kol när du blir äldre. Den kan yttra sig i olika kroppsliga sjukdomar. Alla äldre jag jobbar med säger: -Hade jag visst vilka problem jag skulle få. Hade jag aldrig börjat röka.

Andningssvårigheterna är det största problemet. Trots att man använder syrgas. Får man ofta panik när man inte får luft/kan andas ordentligt.

Rökningen gör att luftrören har blivit smalare/tajtare. Luften passerar genom allt mindre luftrör innan de hamnar ner i lungblåsorna, alveolerna. Av rökningen förstörs väggarna i lungblåsorna, alveolerna. Det bildas större håligheter, till slut fungerar inte gas växlingen mellan luften och blodet. kroppen kan inte använda lungornas hela kapacitet längre. Det är därför man blir lätt andfådd. De fina luftrören faller ihop, vilket innebär att lungorna inte töms helt på luft. Det krävs mycket energi för att andas. Det gör att en Kol person måste vila hela tiden. För att blodet får för lite syre. Därför orkar man inte med något i hemmet. Man kan även få Kol om man dagligen vistas i en rökfylld miljö.

Vill man veta om man har Kol besöker man en vårdcentral som har en spirometri apparat, för att göra ett andningsprov. Det kan man göra även om man är ung och funderar på att sluta röka. Vid 1-30% lungkapacitet behöver man oftast syrgas för att kunna andas. Kom i håg att Hjärtsvikt ger liknande symtom som Kol

Kolesterol. Är kolesterolet högt beror det på C-vitaminbrist. C-vitaminbrist ger inflammationer i blodkärlsväggarna.

Enligt en tidningsartikel i GP 26 okt. 2014. Lever personer med högt kolesterol längre. De med lågt kolesterol får en ökad risk för depression. Jag hoppas man forskar vidare om orsaken till lågt och högt Kolesterol.

Kortison. Kortison förstör huden. Det är därför huden blir tunnare av kortison. Man får lätt blåmärken och kan börja blöda vid minsta lilla tryck på huden.

Kvicksilver i kroppen. 1. Ta bort all amalgam från tänderna. Amalgam lagningen krymper ihop med åren. Vilket gör att mat och dryck kan komma in under din lagning. Det medför att du får hål i tänderna, som inte syns på röntgenbilden hos din tandläkare. Amalgamlagningen läcker dessutom ut kvicksilver. Som går direkt ut i din kropp. Vilket kan skapa sjukdomar eller att du får problem med mage och tarmar.

2. Du måste äta C-vitaminer och Selen i många år. För att rensa ut kroppens kvicksilver. Din urin kommer att lukta starkt. Du kan även pröva andra utrensningsmetoder. Kvicksilver påverkar även hjärnan

Lactos intolerant. Det innebär att kroppen ej kan bryta ner mjölk sockret (lactos) i mjölken. Lactos kan inte sugas upp av tunntarmen, utan fortsätter till tjocktarmen. Där en jäsningsprocess startar. Då uppträder symtom som vattentunn diarré, gasbildning, buller och magsmärtor.

Levern är viktig för att må bra. Den rensar kroppen på diverse gifter. Vet du att din kropp är förgiftade av diverse kemikalier. Då bör du stärka levern, för att inte få fettlever. Kolla levern hos en terapeut som har en frekvens maskin.

Levern tillverkar Acetylkolin. Acetylkolin behövs för att inte få Alzheimer. Här behöver du även Magnesium.

Läckande tarm –ät ej bananer, socker, ägg, gluten, citrusfrukter, jäst, nötter, och drick ej läsk. Är man allergisk mot något har man en läckande tarm.

Reparera tarmen med syrade grönsaker, eko-kött, fisk, kokosfett, Aloe Vera, Omega 3, smör, folsyra, bovetegröt, havrekli(blötlägg först), linfrön (blötlagda), frysta lingon.

Magnesium. Inflammationer i kroppen beror oftast på Magnesiumbrist. Även höga sockervärden, samt förmaksflimmer och andra hjärtproblem. Magnesium behövs för att läka Axonet som gått av eller är trasigt vid B12 brist, och när man får sjukdomarna MS, Parkinson och Alzheimer.

Minnesproblem. Då är det Kolin och B12 som behövs. Ibland hjälper även Omega 3. Det gjorde det på mig. Jag blev klarare i hjärnan av Omega 3.

Fungerar inte hjärnan som den skall pga. att du är utbränd. Ta en Gingobiloba kur, via hälsokosten.

Naglarna är sköra och går lätt av. Brist på B5.

Nagelsvamp beror på dålig blodcirkulation. Och oftast på en sur kroppen.

Njurarna behöver B6, Magnesium, L-glutamin.

Psykoser. Beror på B-vitaminbrist och då främst B12.

Psykiska sjukdomar. Den norska läkaren Geir Flatabö misstänker att många psykiska sjukdomar orsakas av streptokockinfektioner i nervsystemet och hjärnan. det gäller tvångssyndrom, Tourett-liknande symtom, separations ångest, tics, minnesförlust och hyperaktivitet. Och e v även Aspberger. han tror att Parkinson orsakas av svamp- och bakterie sporer.

Professor Madeleine Cunningham har i sitt forskar team upptäckt att om inte hjärnan längre klarar av att reglera halten av dopaminer, kan olika sjukdomar utvecklas. Såsom psykiska, neurologiska, neuro psykiatriska som Parkinson, hallucinationer och schizofreni.

Påsar under ögonen. Beror på att njurarna inte jobbar som de skall. E v. har man svaga njurar, eller så är njurarna belastade med för mycket kemikalier. Vätskan samlas då i kroppen. Vilket yttrar sig i påsar under ögonen. Nästa steg är att man får svullna ben och fötter. Då har vätskan även samlats där.

Eller så är det diafragman som inte jobbar som den skall, pg a låsningar/blockeringar/trauman eller stress. Vilket har gjort att vi andas med bröstet och inte med magen. Samt att vi andas med öppen mun och inte med stängd. Vi skall andas in och ut genom näsan. Ej genom munnen. Bara genom munnen om det ej fungerar på annat sätt. Vid tex extrem träning eller annan fysisk aktivitet. Diafragman påverkar hjärtat, njurarna och även andra organ. Det är lymfsystemet i kroppen som inte jobbar som det skall. Läs mer under bloggen Stress.

Reumatism. Värk i lederna och med tiden börjar fingrarna att bli krokiga. Alla inflammationer beror oftast på att kroppen är sur. Den måste göras mer basisk. Testa Krillolja. Och ta reda vad det är i din kost eller kropp, som gjort att den blivit sur. Gå till en terapeut som har en frekvens maskin.

Schizofreni. Brist på Omega 3, och även B12 och Kolin. I boken "Klinisk Psykiatri" tror man att denna sjukdom beror på skador i hjärnans utveckling under fosterlivet. Vilket skulle bero på en felaktig genetisk kontroll, kanske under inverkan av en infektion såsom toxoplasmos som drabbar hjärnan, men även svält. Toxoplasmos är en parasit som finns hos katter som jagar möss.

Sockervärderna är för höga. E v behöver du insulin. Du har troligtvis Magnesiumbrist. Den beror på att hjärtat inte jobbar som det skall. För att Bukspottkörteln inte orkar göra sitt jobb.Se även i texten Diabetes.

Maten vi äter omvandlas i magen och tarmen delvis till socker. Som går ut till blodet. Insulin är ett hormon som bildas i bukspott körteln. Insulinet låser upp och öppnar cellerna så att sockret kan strömma in. Insulinet gör att sockerhalten i blodet sjunker. Om inte insulinet finns, blir sockret kvar i blodet och blodsockret stiger. Vilket man ser vid ett blodprov.

Sol semester. Har du lätt för att bli bränd på kroppen. Testa Betakaroten. Från www.svensktkosttillskott.se. Tag 1 tablett varje kväll, i 2-3 mån före sol semestern.

Stressen och syrebrist i blodet. Gör att JNK genen blir överaktiv. Då försvinner Glutationet som skall skydda kroppen från fria radikaler. Glutationet rensar ut gifter ur kroppen. Tillför man Selen och viss kost kan kroppen själv tillverka Glutation. Saknas Glutation får jag järnbrist och även B12 brist. Alger innehåller ämnen som gör att glutationet återbildas i kroppen. Läs mer under Tjänster-Andningsträning och Bloggen Stress

Stressen gör att kroppen får oro och anspänning-man hyperventilerar (man andas med bröst hyllan, istället för med magen och oftast med öppen mun). Man får även låg fingertemperatur. Har stressen legat på mer är 3 veckor-får man kronisk hyperventilering-blodkärlen blir smalare-blodet blir tjockare och surare-man får blodbrist-även brist på B12-syrebrist i cellerna (hypoxi)-syrebrist i hjärtat och i hjärnan-vilket leder till yrsel, illamående, ingen matlust, stickningar och domningar- även förvirring, hög puls, blekhet, svår huvudvärk och hallucinationer. Och man får Magnesium brist.Läs mer under Tjänster-Andningsträning och under Bloggen -Stress

Sur kropp. = Acidos med ett PH värde under 7.35. Då har man även syrebrist i kroppens celler. Hypoxia=brist på röda blodkroppar. Vilket innebär att man får lågt Hb=hemoglobin=Järnbrist=Lågt blodvärde. Även syret till hjärtat påverkas och syret till hjärnan=dåligt minne.

Alla socker produkter vi äter skapar en sur kropp. En väldigt sur kropp kan leda till cancer. Samt e v andra negativa faktorer som finns i vår levnads miljö.

Svullna fötter och ben. Oftast är grundorsaken att Njurarna inte jobbar som de skall. Vilket leder till hjärtproblem. Vätskan samlas i kroppen istället för att gå ut via huden eller urinen.

En annan orsak kan vara att lymfsystemet inte jobbar som det skall. Se ovan under rubriken ”Påsar under ögonen”. Eller läs mer under Bloggen Stress och på Tjänster-Andningsträning, se bild 19 på Lymfsystemet

Syreförsörjningen som är nedsatt. Då behövs B12, Folsyra, B3, B2, B6 och Magnesium.

Tandlossning (paradontit). Är en av orsakerna till åderförkalkning, hjärt- och kärlsjukdomar och hjärtinfarkt. Även infekterat tandkött och rotfyllda tänder innehåller denna tandbakterie, som sprids i kroppen. Den sänker nivån av antioxidanter (kroppsegna och de som kommer från kosten) i kroppen. Skapar en inflammation, pga. brist på C-vitaminer.

Avlägsna alla rotfyllningar och se till att hålla tandköttet friskt. Avgifta kroppen. Och tillför Magnesium, vitamin C, D, K2, omega 3 och aminosyran lysin. Enligt Dr Thomas Levy. Se artikel i Tidningen 2000-talets vetenskap, nr. 3, år 2016.

Tinnitus. Brist på kolin. Det blir värre i början. Sedan avtar problemet.

Tunntarmen måste ha C-vitaminer för att kunna ta upp järnet.

Urinvägsinfektioner. Förebygg genom att dricka rikligt med vatten varje dag. Då åker ev. bakterier snabbare ut med urinen. Komplettera gärna vattnet med färskpressad citron. Färska lingon är också bra. Eller lägg en rågad matsked frysta lingon i gröten eller filen på morgonen. En del hävdar att lingon tom är bättre än Tranbergs juice. Mycket C-vitaminer eller Aloe Vera juice fungerar också förebyggande. Värm aldrig C-vitaminerna. Då försvinner effekten.

Äldre brukar bli förvirrade när de får en urinvägsinfektion. Det beror på att bakterierna vandrat upp till hjärnan.

Utbränd, sönderstressad- då rekommenderad jag kombi tabletterna. Bredspektra Multi Nutrient och Bredspektra Mineraler från Egenvårdspoolen. Där har du en viss procent av olika vitaminer och mineraler. Samt att du kompletterar det med B12 Synergos, Kolin Synergos, C-vitaminer och Omega 3.

Minnet och binjurarna hör ihop. Det kan ta lång tid att bli frisk vid utmattnings syndrom. Vid utmattningströtthet har kroppen förbrukat all sin näring. Därför har man näringsbrist. Tillför kosttillskott så snart som möjligt. För att snabbare bli frisk. Trots att läkaren säger att din kropp inte saknar vitaminer eller mineraler, kan du ändå ha näringsbrist. För att läkarnas rekommenderade värden ligger mycket lägre, jämfört med en närings terapeut värden. Testa därför din kropp hos en terapeut som har en frekvens maskin.Läs mer under Bloggen -Stress och på Tjänster-Andningsträning
Vill du ha en konsultation?

Boka tid genom att skicka ett mail till mig och meddela vilken tid du önskar.

Jag skickar dig svar via mail.

Elise Hallberg


Elise Hallberg

Fjällnejlikan 5
424 48 Angered
070-404 41 94
info@elisehallberg.se
info@andravarldar.nu

Elise Hallberg

Elise Hallberg


   Kontaktformulär   

Lista inlägg efter bloggämne: