Psykiska sjukdomar
Se alla artiklar   |    Se nästa

Psykiska sjukdomar

Negativa eller positiva röster i huvudet! Psykos? Schizofreni? Hallucinationer? Onda andar? Eller annat?

Förr i tiden sa kyrkan att röster i huvudet och förmågan att se in i framtiden var djävulens verk. Idag har vi blivit klokare. Vi bränner inte människor/häxor längre för att de har dessa förmågor. Däremot vill dagens sjukvård sätta in dessa människor i ett sjukdomsfack. Man måste skilja på positiva och negativa röster som människor hör.

Negativa röster.

En negativ röst vill påverka en människa att ta sitt eget liv, en annan persons liv, rösten säger att man är ful-tjock-dum i huvudet eller annat negativt för att försöka ”knäcka” denna person rent psykiskt. Rösten försöker att ta makten eller kontrollen över denne människans psyke. Inom sjukvården skulle en läkare säga att denne person har hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, har en psykos eller är Schizofren.

För mig är negativa röster en själ/ande som är i obalans. Min erfarenhet är att detta oftast händer efter att en person genomgått ett stort fysisk eller psykiskt trauma, någon typ av stress syndrom, eller annat som påverkat personens själ. Ibland har man en eller flera i släkten som också hör negativa röster. Då ligger det i generna (arvet). Och därmed i signalsystemet i hjärnan.

Min erfarenhet är att behandling av negativa röster fungerar till viss del om man bestämmer sig för att ta tillbaka makten över sin egen kropp och själ/ande igen. För detta krävs att man går till en terapeut under en period, eller då och då under flera år. Sjukvården har idag KBT terapeuter som jobbar med att ge behandlingar. Som enligt dem själva får goda resultat. Tidig KBT behandling gör att man blir fortare frisk.

Viktigt att även gå till en duktig terapeut som har en frekvens maskin. Med maskinens hjälp scannar man av kroppen. Du får reda på vilka näringsämnen som saknas. Tillför det kost tillskott som behövs. Jag själv var s.k. "utbränd" 2014. Hade stor brist på alla B-vitaminer, Omega 3. Även B-12 och Kolin. Kände tydligt att jag blev klarare i huvudet. Krafterna återkom i kroppen.

Positiva röster.

De positiva rösterna ger en människa vägledning i livet. Oftast är det en guide/vägledare i form av en ängel, Gud, en släkting eller annan person som hjälper en från ”andra sidan”. Ibland pratar man med eller får vägledning från sitt ”Högre jag”. Som är varje människas grundsjäl/ande.

Vi är alla kopplade till ett större energifält.

Vi är alla på jorden både växter, djur och människor kopplade till en större energienhet. Som vi kan kalla Gud eller högsta källan i Universum. Vi är även kopplade till Moder Jords energisystem i marken som vi går på. Där finns även s k kraftplatser-punkter med extra stark jord energi. Där vi människor kan ladda oss med ny jordenergi. Dessa punkter tar man ut med s k pekare. Samma redskap som man kan ta ut vatten i marken.

Om vår själ/ande har denna koppling i balans, till oss som fysiska varelser. Då fungerar jordelivet. Vi lever i harmoni med oss själva och vår omgivning. När det händer traumatiska saker i vårt liv kan vi tappa denna själsliga balans. Det vanliga är att vi tappar kontakten med jordenergin. Då får vi även en svagare kontakt med vår grundsjäl i Universum. Vi blir oroliga, rädda, trötta, kan inte sova, blir stressade, vilket leder till kaos i hjärnan. En grundsjäl i obalans leder till negativa röster, hallucinationer, misstänksamhet, m.m.

Vår själ/ande.

De flesta av oss människor har svårt att acceptera att vi har en själ/ande som lever på jorden i en jordisk kropp, under ett kort eller långt liv. Att själen/anden lämnar kroppen efter döden. Går upp i ljuset, träffar änglar, avlidna släktingar, m.m. Att vi har ett mål, en uppgift med vårt jordeliv. Det finns fler världar /dimensioner på jorden. I naturens världar lever t e x tomtar, troll, älvor, devor, Pan, träd andar, m f l. I universum lever Änglar, Mästare, Gud, samt avlidna släktingar som valt att finnas med som stöd under vårt jordeliv, och andra guider/ledare vi har runt oss.

Många människor som pratar med Gud, änglar eller andra under jordelivet. Talar inte om det för sina anhöriga. För att inte bli betraktad som psykiskt sjuk med hallucinationer.

Läkaren ger helst medicin till alla med röster i huvudet.

Jag har träffat på människor med positiva röster som blivit skickade till läkaren för att de pratar med Gud. Då får de lugnande mediciner utskrivna. Läkaren säger att detta inte är ”normalt”.

Kunskapen om vår själ ingår inte i deras eller andra vårdyrkens utbildning. Och ingen forskning inom vården finns på detta område ännu. Till ett okänt område ger man medicin. Vården måste börja skilja på positiva och negativa röster och samtal som människor har. Alla är inte psykiskt sjuka.

Präster och människor som har en stark tro.

Om samtal med Gud inte är ”normalt” borde alla präster och andra som tillhör en religion också vara psykiskt sjuka. I en del litteratur inom psykiatri tar man upp detta. Man säger att enligt medicinsk term har man då en psykosdiagnos och bör rekommenderas medicinsk behandling.

Min erfarenhet är att många som hittat sin tro på högre krafter, en högre energi som de är påverkad av, och som vi kan ha kontakt med och samtala med. En kraft som många kallar Gud. Dessa personer är oftast mer lugna, lyckliga och nöjda med sitt jordeliv. Detta gäller ej extrema religions utövar. Där man dödar människor i Gud namn. Då har det blivit fel. Dessa människor har en själ i obalans. Ingen Gud i någon religion säger att vi skall döda andra människor.

Mediala människor.

Även människor som kan se in i framtiden och känna på sig när något skall hända. Mediala människor. Är även dessa psykiskt sjuka? Eftersom de flesta pratar med eller får budskap från andra världar. Dessa har oftast ett vanligt arbete. På fritiden utövar de sina mediala gåvor. Skall de också ha medicin? För att de hör positiva röster i huvudet.

Företagsledare och politiker som ber till Gud.

Det finns idag många företagsledare och politiker som har en stark tro, som ber till Gud. De sköter sitt jobb utan anmärkning. Är även de schizofrena och behöver medicin? Eftersom psykvården skulle säga att de har hallucinationer.

Stjärnmänniskor

Tyvärr är det många s.k. stjärnmänniskor som kommit till jorden. De är utvecklade själar som levt i den högre energifrekvensen innan de kom hit. På jorden får kroppen och själen en chock av den tunga jord energin. Många av dessa själar kommer in på våra psykavdelningar eller väljer att avsluta sitt liv i förtid.

Psykvården måste börja omvärdera sin gamla tro.

Jag tycker det är dags för psykvården att omvärdera sin gamla tro och börja forska på varför vissa har tydliga positiva röster i huvudet. Medan andra har negativa-destruktiva röster som vill att personen skall ta sitt liv eller någon annans liv. Är misstänksamma, svartsjuka, e t c.

De positiva rösterna ger mig daglig vägledning i livet.

Mina röster manliga och kvinnliga ger mig daglig vägledning i livet. De hjälper mig med beslut jag skall fatta just nu, och inför framtiden. Ibland är det mitt ”Högre jag” jag pratar med andra gånger en guide/ledare, t e x en Ängel. När jag känner att jag har dålig förankring i jordenergin. Då går jag ut i naturen och sätter mig en stund. När jag hittade psykiatri kursen på YRGO i Göteborg, och var lite tveksam om jag verkligen skulle söka in på kursen. Då var det PAN i naturen som hjälpte mig fatta beslutet. Han sa, - Denna kurs kommer du att ha användning för i ditt yrke som undersköterska.

Mindfulness och meditation.

Mindfulness har blivit accepterat. Så även meditation, som en form för att gå ner i varv och lugna en stressad själ. Idag är det många stressade själar som kommer i obalans och hamnar i psykos. Det tog många år innan dessa former för avkoppling och att finna balans igen i psyket, blev godkänd av psykologer och av kyrkan.

Psykiatrin bör forska vidare inom dessa områden.

När skall vi våga ta nästa steg och forska på andra världar-andra dimensioner, som vi har här på jorden? Och acceptera att vissa av oss får positiv vägledning via andra världar.

När skall vi våga forska på vår själ och ande?

Var finns den? i eller utanför kroppen?

Hur får man kontakt?

Hur kan man samarbeta med den, för att få ett ”bättre” liv med mer harmoni i tillvaron?

Varför har vissa människor kontakt med sina guider/ledare redan från födelse ögonblicket?

Varför är andra människor mer avstängda från denna kontakt?

Vad kan vi andra bidra med för att öppna upp kontakten igen?

Hur kan vi påverka icke aktiva områden i hjärnan hos vissa människor? För att få dessa personer friska.

Framtidens psykvård.

Framtidens psykvård har många frågor som bör besvaras. Man löser inte dagens psykvård med enbart medicin, för alla med röster i huvudet. Nu har vi tack och lov KBT terapi. Denna terapiform bör utvecklas ytterligare. Alla psykologer borde få den utbildningen direkt av sin arbetsgivare. Den kostnaden får man igen genom kortare vårdtider, för patienter som har en själ i obalans. Framtidens sjukvård bör jobba för friskvård. Genom att använda frekvens maskiner. Då får man tydligt svar på varför en människa blivit sjuk fysiskt eller psykiskt. Detta medför även att man måste börja titta på vad vi äter. Vilka kemikalier som finns i maten som kan bidra till att vi blir sjuka.
Vill du ha en konsultation?

Boka tid genom att skicka ett mail till mig och meddela vilken tid du önskar.

Jag skickar dig svar via mail.

Elise Hallberg


Elise Hallberg

Fjällnejlikan 5
424 48 Angered
070-404 41 94
info@elisehallberg.se
info@andravarldar.nu

Elise Hallberg

Elise Hallberg


   Kontaktformulär   

Lista inlägg efter bloggämne: